Wat is smartengeld precies?

Wat is smartengeld precies? Heldere uitleg

Smartengeld is een schadevergoeding en een term uit het Nederlandse rechtssysteem. De term verwijst naar een vergoeding voor immateriële schade. Het gaat hierbij om schade die niet in geld uit te drukken is, zoals leed, pijn, verdriet, angst en psychische klachten. Smartengeld kan worden toegekend aan slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeval, medische fout of misdrijf.

Wat is het nut van smartengeld?

Het nut van smartengeld is om het leed van het slachtoffer enigszins te verzachten en erkenning te geven voor wat hem of haar is aangedaan.

Het is belangrijk om te benadrukken dat smartengeld geen compensatie is voor de geleden materiële schade. Dus schade aan eigendommen en bijvoorbeeld inkomensverlies omdat je jouw werk (deels) niet meer kunt uitoefenen. Dit soort schadeposten worden vergoed door middel van een schadevergoeding.

Is smartengeld hetzelfde als letselschade?

Nee, smartengeld is een onderdeel van letselschade. Letselschade bestaat uit smartengeld, maar ook uit medische kosten en eventueel inkomensverlies. Het kan dus zo zijn dat je als slachtoffer wel letselschade ontvangt, maar geen smartengeld omdat de immateriële schade gering is.

Hoeveel smartengeld krijg je?

Het bedrag aan smartengeld wordt bepaald door verschillende factoren. Zo spelen de ernst van de immateriële schade, de duur van het leed, de leeftijd van het slachtoffer en de impact van de gebeurtenis op het dagelijks leven van het slachtoffer een rol bij het bepalen van het bedrag.

Er zijn dus geen vaste bedragen voor smartengeld en elk geval wordt individueel beoordeeld. Smartengeld hoeft niet altijd via een rechter afgedwongen te worden. Het kan ook gebeuren dat partijen eruit komen met een schikking.

Kan het recht op smartengeld verjaren?

Ja, in de meeste gevallen verjaart het recht op smartengeld na vijf jaar. Daarom is het belangrijk om binnen deze termijn een claim in te dienen. Los van de termijn is het sowieso belangrijk om smartengeld snel te claimen. Hoe recenter het ongeval, hoe beter je kunt aantonen welk leed het heeft veroorzaakt.

Hoe kun je smartengeld claimen?

Door de andere partij die het leed heeft veroorzaakt aansprakelijk te stellen. Een letselschadeadvocaat kan je hierbij helpen. Daarnaast is het goed om te weten dat er online platformen zijn waar je gratis een account kunt aanmaken en je claimt kunt indienen.

Een platform dat momenteel snel groeit is Letselschade Manager. Als je met een ongeval te maken krijgt, is een bezoek aan deze website zeker de moeite waard.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.