Het kopen van een vetafscheider voor in de horeca

Wanneer je ervoor kiest om een horecazaak op te richten zijn er een aantal verplichte zaken waar je
rekening mee zal willen en moeten houden. Eén an deze zaken is het kopen van een zogenaamde
vetafscheider. Het moeten kopen van zo’n vetafscheider is natuurlijk best een beetje vervelend. Het
zorgt er namelijk voor dat je eigenlijk vanaf het begin reeds geconfronteerd wordt met een niet
onbelangrijke investering die moet gebeuren. Dit gezegd hebbende is het wel ongelofelijk belangrijk
om aan deze eis te voldoen. Het is namelijk voor horecazaken absoluut niet zomaar toegestaan om
zwaar vervuild water waar gebruik van wordt gemaakt zomaar in het riool te loodsen. Wil je graag
meer te weten komen over het kopen van vetafscheiders voor in de horeca? Dan tref je op deze
pagina alle informatie aan die je nodig hebt.

Wat is een vetafscheider?

Het spreekt voor zich dat het afvalwater waarvan sprake is in een horecazaak vaak sterk is bevuild.
De vetafscheider dient ervoor te zorgen dat niet alleen bezinkbaar, maar ook drijvend vuil in het
afvalwater tegen wordt gehouden. Mocht dit niet gebeuren is de kans ongelofelijk groot dat er na
verloop van tijd problemen zouden ontstaan met de riolering. Dit niet in het minst omdat niet alleen
één, maar wel elke horecazaak dan gewoon haar vuil water rechtstreeks in het riool zou laten lopen.
Door ervoor te zorgen dat er een grondige filtering kan worden uitgevoerd kan dit probleem worden
voorkomen. Je dient er rekening mee te houden dat het aanschaffen van vetafscheiders uitsluitend
mogelijk is voor de horeca of voor bijvoorbeeld grootkeukens. Het is absoluut niet de bedoeling om
er bijvoorbeeld regenwater op aan te sluiten. Dit is zeker iets om bij stil te blijven staan.

Hou rekening met het onderhoud van je vetafscheider

De taak die door een vetafscheider wordt vervuld is er dus met andere woorden één die ongelofelijk
belangrijk is. In principe heb je naar je vetafscheider niet zoveel omkijken. Een belangrijk of eigenlijk
beter gezegd zelfs cruciaal punt waar je wel rekening me wil houden heeft te maken met het
onderhoud dat op regelmatige basis moet worden uitgevoerd. Dat onderhoud is belangrijk omdat de
vet- en sliblaag in de vetafscheiders anders alleen maar verder zullen aandikken. Dit kan uiteraard
niet de bedoeling zijn.
Wat het onderhoud van vetafscheiders betreft is het zeer belangrijk om erbij stil te blijven staan dat
dit dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf. Je kan en mag dit onderhoud dus met andere
woorden niet zelf doen. Voor het reinigen van een vetafscheider dient er dus met andere woorden
steevast een beroep te worden gedaan op een erkende ruimingsdienst. Alleen zij kunnen je
overigens voorzien van een verwerkingsattest welke duidelijk maakt dat het afval dat afkomstig is uit
de vetafscheiders op een volledig ecologische manier zal worden verwerkt.

Verschillende soorten vetafscheiders

Tot slot is het van belang om er rekening mee te houden dat je vetafscheiders in verschillende
vormen aan kan kopen. We maken wat dit betreft dan ook een onderscheid tussen onder meer:
1. Een vrije opstelling;
2. Een vetafscheider die ondergronds wordt ingebouwd;
In het merendeel van de gevallen is het zo dat er wordt gekozen voor een vrije opstelling. Dit
uiteraard omdat de kosten voor een dergelijke optie veelal aanzienlijk lager uitvallen. Echter kan het
zeer zeker de moeite waard zijn om de beide opties even met elkaar te vergelijken.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.